Aktuálně máme ve správě

stromů ve stromořadích

m2 travnatých ploch

m2 keřů

m2 stromů ve skupinách

travnatých ostrůvků a pásů

m2 keřových a květinových záhonů

Rozvoj a péče o zeleň ve správě TSK Praha

Zeleň, a zejména uliční stromořadí, jsou neoddělitelnou součástí ulic celé Prahy. Spolu s parky a další městskou zelení tvoří stromořadí zcela jedinečnou a nenahraditelnou zelenou síť města. Zlepšují mikroklima jednotlivých ulic, celých obytných bloků i čtvrtí města a výrazně zvyšují estetickou hodnotu městského prostředí. Stromořadí jsou stabilním prvkem veřejného prostoru, zásadně zvyšují pobytovou kvalitu místa a díky tomu mj. dlouhodobě napomáhají sebeidentifikaci obyvatel s určitou lokalitou, ulicí či konkrétním stromem. Kromě alejí a stromořadí spravujeme též další plochy zeleně v blízkosti komunikací, jako jsou travnaté pásy, porosty keřů nebo keřové a trvalkové záhony.

Všechny typy zeleně ve správě TSK dohromady tvoří v součtu tak významnou plochu, že ji vedle příměstských lesů a parků lze nazvat zelenými plícemi Prahy. Ovšem pouze stromy v ulicích přinášejí svůj pozitivní efekt přímo v místech, kde bydlíme a kudy každý den chodíme – a proto jsou pro naše město tak cenná.

Vlivy doprovázející probíhající klimatické změny vedou k rostoucí potřebě zlepšení ovzduší městského prostoru. Právě zdravé, vzrostlé a bohatě olistěné stromy, které dlouhodobě přetrvají na svém stanovišti, jsou pro zlepšení mikroklimatu, a tím i kvality městského života, tím nejlepším a prakticky jediným možným prostředkem.

Klimatické změny jsou taktéž důvodem k přehodnocení dosavadních přístupů k péči o městskou zeleň a stejně tak důvodem k aktualizaci technologií zakládání nových uličních stromořadí a alejí. Nový přístup se pak promítá i do rozvoje a péče o ostatní plochy zeleně, jakkoli jsou úpravy ostatních zelených ploch podřízeny zajištění kvalitního růstu a vývoje stromů.
Podmínky města jsou pro úspěšný a dlouhodobý vývoj samy o sobě značně nepříznivé, a pokud se ke stávajícím vlivům přidávají i klimatické turbulence, je nutné zásadně změnit přístup k péči o stávající stromy i nově zakládaná stromořadí.

S pomocí principů modrozelené infrastruktury se tak snažíme o co největší zlepšení podmínek stávajících i nově vysazovaných stromů.

Uplatňujeme zejména postupy zlepšující dostupnost srážkové vody pro stromy a ostatní vegetaci. V principu podporujeme řešení, při kterých srážky neodtékají do kanalizace, ale zasakují se v plochách, kde výrazně zlepšují stav stromů a případné další vegetace. Dalším důležitým postupem je celkové zlepšení stanoviště pro růst dřevin, a to jak nově vysazovaných, tak i stávajících, které mohou být vlivem klimatických turbulencí ohroženy.

V současnosti zaváděné technologie jsou novou výzvou nejen v našich podmínkách, ale prakticky po celém světě. Inspirujeme se pozitivními příklady v zahraničí a aplikujeme některé osvědčené postupy na naše podmínky. Celý tento proces je v začátcích a vyžaduje komplexní změnu přístupu k zakládání a péči o dřeviny v městském prostoru. Jedná se o dlouhodobý proces, na jehož konci jsou zdravé, silné, dobře rostoucí a dlouhověké stromy tvořící kvalitní stromořadí.

Naše cíle →
Na čem stavíme →
FAQ →
Travnaté plochy →
Rekonstrukce stromořadí →
Záhony →

Kde momentálně provádíme řezy stromů

Více informací

Aktuální informace

Přinášíme vám všechny aktuality, které souvisí se správou pražské zeleně.

Kde momentálně provádíme řezy stromů

Řezy v listopadu 2022 Praha 1 Mariánské hradby Praha 2 Americká Bělehradská Fričova Londýnská Moravská Sokolská Pod Nuselskými schody Rašínovo nábřeží Šumavská U nemocnice U Zvonařky Wenziova Záhřebská Praha 3 Biskupcova Hájkova Libická Na hlídce Nitranská Pod Lipami Roháčova Zelenky Hájského Lukášova Praha 5 Na Hřebenkách Nad Výšinkou Pod Lipkami V Cibulkách Podbělohorská Třístoličná U Okrouhlíku Praha 6 Koulova Střešovická Nikoly Tesly Praha 8 Peckova Březinova […]

Více

Javor francouzský do Dělostřelecké

V průběhu října dojde k výsadbě 17 kusů klimaticky odolných javorů francouzských (acer monspessulanum), které si lépe než většina jiných javorů dokáží poradit s dlouhodobým suchem a umí lépe reagovat na větší klimatické výkyvy. Jde o první výsadbu tohoto taxonu do uličního prostoru v Praze, a pravděpodobně i v celé ČR. Javory budou vysazeny do hlubokých rýh vyplněných strukturálním substrátem, kam bude umožněn nátok dešťové vody z komunikace, která […]

Více

Výsadba nádherných vzrostlých stromů taxonu Zelkova serrata „Green Vase“ Na Poříčí proběhla s paralelní přípravou stanoviště, které odpovídá standardům modrozelené infrastruktury – dostatečně velký prokořenitelný prostor, množství půdního vzduchu pro kořeny, přirozený nátok dešťové vody, písková drenáž.