Místo akátů lípy

Do Betlémské na Starém Městě jsme vrátili lípy. Posledních několik let zde rostla jedna lípa a dva akáty, přičemž stav akátů byl akutně špatný. Prostřední strom z dřívější výsadby je v dobrém stavu a bude dělat společnost dvěma novým lípám, čímž dojde k estetickému i funkčnímu sjednocení plochy. Během výsadby nových stromů se potvrdilo to, co bylo jasné ze stavu koruny i kmene – stromy byly uvězněny v betonových skružích v prostorově zcela nevyhovujících podmínkách. Sazenice na stanovišti dlouhodobě neprosperovaly, jejich kmínky byly přeštíhlené, byly mechanicky poškozeny a koruny postupně prosychaly. Akáty měly zcela nevyvinutý kořenový systém, což mělo negativní vliv na stabilitu stromů. Prokořenitelný prostor výsadbových jam byl výrazně zvětšen, výsadbový substrát byl obohacen o aktivní uhlí, které podporuje zadržování vláhy v půdě a vylepšuje nelehké růstové podmínky uličního prostoru města. Nové stromy taxonu Tilia x europea „Palida“ mají výšku cca 4,5 metru, obvod kmínku 18–20 cm a dané prostředí jim vyhovuje výrazně více než světlomilným akátům.