Na Ovocném trhu budou mít stromy lepší podmínky pro svůj růst a prosperitu

Ovocný trh představuje významnou pražskou lokalitu. Její ryze městský charakter v srdci pražské památkové rezervace však v minulosti nepřál zde vysazeným stromům, které začaly odumírat. Tento týden jsme proto začali s obnovou, která by zdejší zeleni znovu umožnila stát se důležitou součástí takzvané modrozelené infrastruktury hlavního města.

Máme v úmyslu zde terénními úpravami vytvořit mnohem vhodnější podmínky pro vsakování dešťové vody, která na plochu náměstí spadne. Záměrem je, aby byla voda svedena do prokořenitelných rýh s vysokou retenční kapacitou. Do kanalizace, která často stromům odváděla většinu vody, se následně dostane pouze ta, kterou stromy ani okolní prostředí neabsorbuje. Tento soubor opatření nazýváme systémem hospodaření s dešťovou vodou.

Nové, rychle rostoucí velkokorunné jilmy, tak budou mít vytvořeny všechny základní podmínky pro růst a dlouhodobou prosperitu na svém stanovišti. Jejich velké listové plochy korun budou odpařovat vodu načerpanou po deštích, ale náměstí budou ochlazovat třeba i svým stínem. Zelené koruny stromů nám všem nabídnou každodenní potěšení a ochlazení v horkých dnech a budou zároveň ukazatelem, že celý podzemní i nadzemní ucelený systém složený z prvků modré i zelené infrastruktury funguje.

Na konci realizace bude celý systém opět zakryt dlažbou a všechny procesy budou probíhat skrytě, aniž by způsobovaly jakákoli omezení v prostoru.

Kolemjdoucí i zásobovací servis nicméně prosíme, aby se vůči nově vysazeným stromům chovali ohleduplně a udržovali dostatečný odstup, který stromy ochrání před poškozením.