Na Strossmayerově náměstí proběhne na podzim výsadba nových stromů

V současné době na Strossmayerově náměstí probíhají přípravné zemní práce prokořenitelných prostorů pro budoucí nové stromořadí. Aby byly stromům dopřány ideální podmínky pro růst a dlouhodobou prosperitu, byla výsadba naplánována na podzim tohoto roku. Výsadba v dřívějším období by z důvodu aktuálních teplotních výkyvů a očekávaných vysokých teplot a nízké intenzity srážek v průběhu léta představovala pro stromy značnou zátěž, která by se mohla nepříznivě podepsat na jejich vitalitě.

Podzimní výsadby stromů s sebou přináší řadu výhod. Vzhledem k probíhajícím klimatickým změnám budou jarní termíny pro výsadbu stále méně časté. Na podzim již nehrozí teplotní výkyvy, nemusíme se obávat nástupu delších období sucha a zároveň je před zimou půda již dostatečně nasycená vodou. Stromy se díky tomu lépe uchycují a zakořeňují. Pro kořenový systém stromů a tvorbu nových kořenů, které rostou do zámrazu, je zásadní, aby nezaschly. Mnozí odborníci tedy doporučující realizovat výsadby na podzdim a oddělení správy zeleně TSK hl. m. Prahy, které výsadbu na Strossmayerově náměstí realizuje, tento názor podporuje.

Děkujeme za pochopení a těšme se na nové rychle rostoucí stromy druhu břestovec Juliin (Cetlis julianae), které přinesou do prostoru náměstí stín a budou zde dlouhodobě prospívat po další generace.

Více informací o rekonstrukci stromořadí.