Nové propustné povrchy pod stromy

Ve spolupráci s našimi spolupracovníky z řad arboristů, dendrologů a krajinářů z Centra pro výzkum a vývoj modrozelené infrastruktury (CVVMZI) jsme vyvinuli nové propustné, a proti zhutňování odolné, štěrkomlatové povrchy do stromových mís (rabat).

Jak to funguje? Na horní vrstvě výsadbového substrátu je položena vrstva větší frakce porfyru. Tento hrubý štěrk roznese zatížení a výrazně sníží utužení půdy pošlapem nebo najížděním. Na spodní hrubší vrstvu je následně položena vrstva jemnější, složená z drobného drceného kameniva, biouhlu a kompostu, která se konzistencí blíží mlatovému povrchu. Obě vrstvy jsou do sebe následně lehce zhutněny vibrační deskou (20 kg) nebo uválcovány. Povrch zatuhne, absorbuje nicméně stále extrémně dobře vodu, a navíc funguje jako filtr nečistot a je snadné ho zamést nebo shrábnout. Štěrkomlatový povrch umožňuje akumulaci vody při přívalových deštích a kořeny stromů si uchovávají přístup k půdnímu vzduchu.

Nové povrchy aplikujeme na všechny nové výsadby (mimo zatravněné pásy) od podzimu 2021. Od tohoto data také maximálně zvětšujeme prokořenitelný prostor pro všechny výsadby, stromy tedy dostávají maximum ve městě možného prostoru i přístupu k vodě.

Upozorňujeme, že tyto povrchy nejsou určeny pro pouliční výsadby rostlin, protože při jejich výsadbě by byla celá funkční struktura poničena, a přestože nové povrchy vydrží opravdu hodně, pokud do nich zajedete autem, zničíte je. Vedle toho hrozí, že sedřete kmen stromů či strom vyvrátíte nebo vahou auta poškodíte jejich kořenový systém. Do výsadbových prostorů proto, prosíme, nezajíždějte a ať už jsou s povrchem novým či starým, nikdy v nich neparkujte. Zdravé a silné stromy se Vám za to odvděčí dlouhé desítky let službami v podobě čištění vzduchu, ochlazováním svého okolí odpadem vody i nenahraditelným estetickým efektem.