TSK sleduje metu 1000 obnovených stromů pro Prahu ročně

Za poslední výsadbové období od podzimu loňského roku do letošního jara bylo na území hlavního města vysazeno 700 stromů. Do konce jara jich ještě více než 150 přibude. Praha a Technická správa komunikací (TSK) tím vyrovnávají dluh, který na obnově stromořadí vznikl za posledních zhruba 30 let.

Podívejte se na mapku s polohami stromů.

Obnova stromořadí při počtu stromů, který má TSK ve správě, však i nadále bude muset probíhat alespoň v počtu 1 000 stromů ročně. V opačném případě se přestárlá a klimatickou změnou oslabená stromořadí nestihnou průběžně obnovovat. Pro letošní rok 2023 bude tato kvóta s přehledem splněna. Počty vysazených stromů však z daleka nejsou to hlavní, o co při výsadbách jde.

Pro zdravá a silná stromořadí v Praze je totiž zásadní řada faktorů. Jedním z těch nejdůležitějších je správná technologie výsadby. TSK Praha zde vychází z nejnovějších poznatků, jež definuje Standard uličního stromořadíStandard hospodaření s dešťovou vodou. Jedná se o dva zásadní dokumenty schválené koncem roku 2021 vedením Hlavního města Prahy.

„Ruku v ruce s modernizací Prahy musí jít také její zazeleňování. Aby bylo město a jeho klima příjemné pro život a abychom zabraňovali vzniku tepelných ostrovů. Každý strom je totiž výkonnou klimatizační jednotkou. Přitom sázet stromy správně je vlastně docela věda. Do stále teplejšího městského prostředí je potřeba volit odolné druhy a neméně důležitá je i následná odborná péče o stromy. Je dobře, že se výsadbě a obnově zeleně věnuje zasloužená pozornost a uplatňují se při tom nejnovější poznatky. Je v zájmu nás všech, aby nám stromy v Praze prospívaly,“ uvedl Zdeněk Hřib, náměstek primátora hlavního města Prahy.

Za podpory MHMP rovněž TSK zahájila inovační patnáctiletý projekt „Výběr a testování klimaticky odolných stromů pro ulice hl. m. Prahy“ neboli tzv. taxonů. Projekt, který probíhá přímo v ulicích Prahy a jeho hlavním partnerem jsou Lesy HP, je v souvislosti s výzkumem jedinečný i na evropské úrovni.

Dalším zásadním faktorem je důraz na kvalitu samotných výpěstků, na jehož základě vznikla interní metodika. Ta je k volnému použití pro městské části i další zájemce, kteří o ni projeví zájem. Rovněž existuje v anglické verzi, aby mohla TSK soutěžit, nakupovat a přebírat stromy pro nové výsadby do pražských ulic od zahraničních partnerů.