Václavské a Jungmannovo náměstí v záplavě barev

Záhony nám rozkvetly i na Jungmannově a Václavském náměstí. Vám všem přejeme, aby vám zpříjemnily každý jarní den. A také, aby co nejvíce obyvatel i návštěvníků hlavního města pochopilo, že do záhonů se nešlape ani nesedá. Právě to působí totiž městské i okrasné květeně ty největší škody, které navíc v důsledku udusané hlíny poškozují její půdu dlouhodobě, v některých případech nevratně.

Václavské náměstí
Jungmannovo náměstí