Vysadili jsme přes 500 tisíc cibulovin

I v letošním roce pokračujeme s pilotním projektem výsadby cibulovin na předem vytipovaných plochách na pozemcích hlavního města Prahy (ve svěřené správě TSK). Pro výsadbu byly voleny travnaté pásy, volné travnaté plochy a reprezentativní záhony v historickém centru. Pro vytvoření jarního efektu byly pečlivě vybírány barevné a výškové kombinace tulipánů, narcisů, hyacintů, řebčíků a modřenců. Celkem realizační firma vysadila přes 500 tisíc cibulí na deseti lokalitách.

Před samotnou výsadbou musí dojít k odstranění stávajícího travního drnu, který by díky značnému utužení komplikoval takto plošnou výsadbu. Rozmístěné cibule se musí zasadit do prokypřené půdy, do hloubky min. 2,5násobku průměru cibulky. Po finálním zahrnutí zeminou a jejím plošném urovnání dojde k osetí ploch travním osivem, případně k doplnění letničkových či trvalkových výsadeb do záhonů. Cibuloviny nám mohou vybrané plochy krášlit i několik let bez jejich vyndání.

Lokality, na kterých můžete cibuloviny pozorovat:

Jungmannovo náměstí, Václavské náměstí, Staroměstské náměstí, ulice Radlická – Ženské domovy, kruhový objezd na Střížkově, ulice Československého exilu, V Olšinách a Budějovická.