Zahajujeme obnovu stromořadí na Strossmayerově náměstí

Stromořadí na Strossmayerově náměstí je na hranici své životnosti a dožívá. Pokud ale má stromořadí nadále fungovat jako součást modrozelené infastruktury hlavního města, pak se podmínky pro růst stromů musí zásadně změnit!

Stávající stav některých stromů je už na první pohled špatný a dosadby, které se zde v minulosti prováděly, se ujímají jen s omezenými úspěchy. Stromům chybí prokořenitelný prostor, půdní vzduch, a hlavně voda, které je ale v prostoru při každém dešti dostatek, avšak častěji než u stromů, je mnohem rychlejší cestou odváděna odtokovým žlábkem do kanalizace. Na všechny tyto problémy cílí i naše stavební úpravy.

Ve výsadbovém pásu pod budoucími stromy vytvoříme dostatečně prokořenitelný prostor se značnou kapacitou pro dešťovou vodu a dostatkem půdního vzduchu. Rovněž odtokový žlábek bude proměněn na nátokový a bude přivádět ke každému stromu vodu z celé pochozí plochy náměstí. Tento postup současně umožňuje velmi hospodárné nakládání s dešťovou vodou.

Nové, rychle rostoucí stromy tak budou mít vytvořeny všechny základní podmínky pro dlouhodobou prosperitu na svém stanovišti. Na konci stavebních prací bude celý systém opět zakryt dlažbou a všechny procesy budou probíhat skrytě, aniž by způsobovaly jakákoli omezení v prostoru náměstí. Nově vysazené stromořadí navrátí Strossmayerovu náměstí také jeho původní historický ráz. Dosavadní krátkověké nízké akáty totiž zastoupí o poznání sošnější břestovec Juliin (Celtis Julianae), díky němuž naváže charakter prostoru na svou podobu z cca 30. – 90. let, kdy zde stromy dorůstaly až do 3. patra okolních domů. Průhled na kostel sv. Antonína Paduánského přitom zůstane zachován.