Žernosecká

V ulici Žernosecká jsme v zeleném pásu mezi cyklostezkou a vozovkou obnovili v minulosti zaniklé stromořadí. Ve spolupráci s odborníky jsme vybrali 2 vzrůstné druhy, jasan úzkolistý (Fraxinus angustifolia), jehož původní areál rozšíření je mimo jiné i jižní Morava, a americký dub šarlatový (Quercus coccinea). Tyto taxony byly zvoleny díky jejich odolnosti městskému prostředí a estetické i funkční návaznosti na sousedící Čimický háj. Aby stromy prosperovaly, nevysadili jsme je do země tzv. „za rýč“. Provedli jsme zásadní terénní úpravy, díky kterým došlo k provzdušnění a prokořenitelnosti významné části kořenové zóny stromů. Modelací terénu jsme zajistili zlepšení nátoku srážkové vody nezbytné pro zdárný růst stromů. Do výsadbového substrátu byl rovněž doplněn kompost a biouhel. Tyto složky pomáhají zadržovat vodu v půdě a dodávají stromům živiny.

Na tomto místě by se také slušelo poděkovat spolku Krásné Kobylisy, který nás na lokalitu upozornil a osvěžil naši historickou paměť, neboť stromořadí zde již bylo. Děkujeme!