Celopražské prořezy stromů

TSK má nové dodavatele arboristických prací, které vídáme od jara 2022 v korunách stromů pražských stromořadí na území celé Prahy. Arboristé provádí řezy stromů převážně stromolezeckou technikou Vedle řezů výchovných, bezpečnostních a zdravotních provádí též obvodové redukce koruny, vyzvedávají na nezbytnou výšku podchozí a podjezdové profily a instalují vazby do korun stromů. Pro laickou veřejnost může někdy působit množství odřezané hmoty ze stromů jako přehnaně velké a může v ní probouzet pochybnosti o adekvátnosti zásahů. Obavy však nejsou na místě. Přední odborníci z oborů arboristiky a dendrologie určují individuálně pro každý strom soubor potřebných opatření, která mají stromolezci na stromech provést. Všichni stromolezci jsou profesionálními certifikovanými arboristy, kteří navíc od TSK dostávají jednotné zaškolení a metodické vedení. Během samotných řezů jsou samozřejmě přítomny odborné technické dozory pro zajištění kontinuálně vysoké úrovně kvality prací. Spolupráci s novými dodavateli arboristických prací předpokládáme na skvělých 8 let, od čehož si slibujeme nejen navázání dlouhé a plodné spolupráce ve vzájemné souhře, ale zejména dosud chybějící kontinuitu péče o naše stromořadí.