Trvalkový záhon u Národního divadla

V dnešních dnech dochází ke kompletní rekonstrukci prostoru tzv. piazzetty Národního divadla, jelikož stávající plocha záhonu byla v nevyhovujícím stavu za hranicí své životnosti a nebylo možné běžnou údržbou tento stav záhonu zlepšit, jak je u krátkověkých záhonů běžné. V rámci rekonstrukce dochází k celkovému vylepšení stanoviště pro nově vysazované rostliny. Toto vylepšení stanoviště probíhá na základě nejnovějších dostupných ověřených technologií včetně dodání nového pěstebního substrátu.

Nová výsadba je komponována tak, aby byla co nejvíce atraktivní v rámci celého roku. Jedná se zejména o kvetení záhonu. Největší intenzita působnosti záhonu je plánována do dvou vrcholů v působení tvarů a barev květů, a to časně jarního a letního období. V záhonu jsou použity druhy dobře přizpůsobené městskému prostředí, které během první vegetační sezony plochu obsadí.

V rámci druhé vegetační sezony by mělo dojít k plnému zapojení rostlin, a tedy i k nastolení optimálního stavu záhonu. Záhon je koncipován tak, aby jeho údržba byla co nejvíce ekonomická, tedy míra péče o něj není tak vysoká jako u záhonu klasického, avšak jeho efekt je výrazně větší. Životnost tohoto typu záhonu se při optimální péči počítá zhruba na desetiletí.

Doufáme, že se vám bude nová podoba prostoru před historickou budovou Národního divadla líbit a omlouváme se za případné vzniklé komplikace.