Ulici Žernoseckou zdobí nové stromy

Stromořadí v Žernosecké ulici je celé ve své původní délce, tedy od Ďáblického háje (po jeho okraji podél cyklostezky proběhla etapa 1) až po ulici Ďáblickou, obnoveno. Vysadili jsme zde 35 stromů, z toho 14 jasanů úzkolistých (Fraxinus angustifolia) a 21 dubů šarlatových (Quercus coccinea), jejichž barevná kompozice vynikne hlavně v podzimních měsících. Tyto taxony byly zvoleny též pro svou velmi dobrou odolnost vůči nepříznivým vlivům městského prostředí i pro estetickou i funkční návaznost na charakter okolních lokalit.

Opět jsme provedli nemalé terénní úpravy, díky kterým došlo k provzdušnění a byla významně zvýšena prokořenitelnost velké části výsadbového pásu. Modelací terénu jsme zajistili také zlepšení zadržování a nátoku srážkové vody. Do výsadbového substrátu byl rovněž doplněn kompost a biouhel, který pomáhá zadržovat vodu v půdě i v suchých měsících.