Javor francouzský do Dělostřelecké

V průběhu října dojde k výsadbě 17 kusů klimaticky odolných javorů francouzských (acer monspessulanum), které si lépe než většina jiných javorů dokáží poradit s dlouhodobým suchem a umí lépe reagovat na větší klimatické výkyvy. Jde o první výsadbu tohoto taxonu do uličního prostoru v Praze, a pravděpodobně i v celé ČR. Javory budou vysazeny do hlubokých rýh vyplněných strukturálním substrátem, kam bude umožněn nátok dešťové vody z komunikace, která projde půdním filtrem až ke kořenům, a teprve potom bude přebytečná voda odvedena regulačním odtokem do kanalizace. Rýha bude umožňovat vzájemné propojení kořenů všech stromů kvůli výměně živin a její značný absorpční prostor si poradí i s přívalovými dešti. Jedná se o jednu z dalších unikátních pražských realizací pod hlavičkou TSK, která aplikuje do ulic plnohodnotnou modrozelenou infrastrukturu, v tomto případě „švédského typu“. U původního stromořadí přístup k vodě řešen nebyl, stromy usychaly a vyvracely se pro neschopnost zakořenit v příliš zhutněné půdě. Střešovice tak dostanou jejich důstojné následovníky, kteří budou, jak věříme, ochlazovat svým blahodárným stínem ještě děti našich dětí.