Dosadba 23 stromů do uličních stromořadí v Praze 2

Stromy patří neodmyslitelně k našim životům. Kvalitní vzrostlá zeleň zajišťuje ochlazování prostoru v horkých letních dnech, jeho zvlhčení, snižuje prašnost a v neposlední řadě opticky odděluje bloky domů od silnice a plní estetickou funkci v intravilánu měst. Technická správa komunikací (TSK) proto pokračuje v dosadbě chybějících stromů do uličních stromořadí v Městské části Praha 2, která se na této výsadbě aktivně finančně podílí již několik let. TSK tak ve spolupráci s Odborem životního prostředí MČ Prahy 2 vytipovala dalších šest uličních stromořadí, kde bude v tomto roce dosazeno celkem 23 stromů.

“Pražanům jsme slíbili vysázení milionů stromů za osm let a velmi si cením, když se také městské části zapojují do plnění tohoto závazku. TSK navíc dbá na to, aby nová výsadba splňovala metodiky města, které pomáhají zajištění optimálních podmínek pro vitalitu vysazených dřevin,“ říká náměstkyně pro životní prostředí a klimatický plán Jana Komrsková. 

Největší počet nových dřevin bude vysázen v ulici Korunní. Další stromy pak přibydou v ulicích Jana Masaryka, U Nemocnice, Fričova, Rubešova a Italská. Konkrétně se bude jednat o akáty, lípy a javory. Finančních prostředků ve výši 1,3 milionu korun z rozpočtu městské části zahrnují výsadbu celkem 23 stromů včetně následné péče o vysazené stromy po dobu tří let.

„Obnova zeleně je pro udržení zdravého životního prostředí naprosto klíčová, zvlášť ve městě. Stromy v parcích a ulicích Prahy 2 proto pravidelně doplňujeme, a vysazujeme takové druhy dřevin, které jsou odolné a přizpůsobivé. Přestože uliční stromořadí nemáme jako městská část ve své správě, jejich obnovu z rozpočtu naší městské části každoročně dotujeme. Nedílnou součástí je i zajištění péče o vysazené stromy, která je zásadní zejména v prvních letech,“ říká místostarosta Prahy 2 Jan Recman, který má v gesci oblast životního prostředí a oblast územního rozvoje.

Podívejte se na video z průběhu výsadby.