Příprava prokořenitelného prostoru pro nové stromořadí v ulici Janovského 

Po několika letech nahrazování neúspěšných jedinců jsou zde pro nové stromořadí připravovány podzemní rýhy, které zásadním způsobem zvětšují prokořenitelný prostor. Místo původních celkových 7 m3 pro všech 7 stromů, zde bude připraveno více než 60 m3 prokořenitelného prostoru, který budou stromy vzájemně sdílet.

Rýha bude vyplněna strukturálním substrátem (štěrkodrť fr. 32/63 84 %, organický kompost 8 %, biouhel 8 %). Tento substrát umožňuje dobré prokořenění, přístup kořenů ke vzduchu a má vysoký retenční objem pro nátok dešťové vody. Kořeny jsou během růstu aktivně naváděny do prostorů vyplněných tímto substrátem a nemají důvod významněji pronikat do okolních ploch a poškozovat tak dlažbu či se střetávat s inženýrskými sítěmi. Povrch stromové mísy bude tvořen vysoce absorpční štěrkomlatovou směsí. Dešťová voda je ke stromům sváděna spádováním povrchu dlažby. Podloží je zde hlinitoštěrkové, přebytečná voda bude odváděna vsakem.

Měníme též druh dřevin – místo Amelanchier arborea „Robin Hill“ (muchovník stromovitý), který je malokorunným taxonem s omezeným přínosem pro lokální mikroklima, zde bude vysazen nově do uličních stromořadí zaváděný druh Ostrya carpinifolia (habrovec habrolistý). Kromě osvěžení v horkých dnech nám nabídnou i každodenní potěšení svými zelenými korunami.